LOGO

NAŠE SLUŽBY:

 • kontrola formální správnosti účetních – daňových dokladů objednavatele
 • zpracování účetnictví /daňové evidence/ v souladu s příslušnými předpisy
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty včetně příslušných soupisů
 • vedení mzdové agendy objednavatele – přihlášky, odhlášky zaměstnanců u správy sociálního pojištění a zdravotních pojišťoven, případně úřadu práce
 • zpracování měsíčních mezd, odvodů pojistného a daní z mezd zaměstnanců, výpočet zákonného pojištění z mezd při pracovním úrazu a nemoci z povolání
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, ročního zúčtování daně ze závislé činnosti za zaměstnance objednavatele
 • zpracování roční účetní závěrky a k tomu příslušných výkazů, knih a přehledů
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přehledů o příjmech a výdajích pro sociální a zdravotní pojištění podnikatele
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh
 • zpracování přiznání k dani silniční, dani z nemovitostí
 • zpracování hlášení INTRASTAT
 • zpracování skladové evidence
 • zpracování statistických hlášení
 • příprava podkladů ke kontrole orgánů státní správy
 • provádět výkony související
Ceny za uvedené služby dohodou.
Daňový kalendář:
Členství:

Komora certifikovaných účetních
Reklama:


VAPA servis s.r.o. | IČ: 28043855 | DIČ: CZ28043855 | Prokopa Velikého 707, Tachov, 347 01 | +420 723 446 118